Pena Darah

Mistis

 
:s1:intro:s1:::s2:Em:s1:D:s1:C:s1:B:x3:Em:s1:D:x1:kegelapan:s1:.:s1:.:s1:.:s1:kesunyian:x1:C:s1:B:x1:semilir:s1:.:s1:.:s1:desah:s1:angin:x1:Em:s1:D:x1:menyetubuhi:s1:.:s1:.:s1:.:s1:dendam:s1:bersenggama:x1:C:s1:B:x1:dengan:s1:benci:x1:Em:s1:D:x1:di:s1:dalam:s1:sunyi:s1:.:s1:.:s1:.:s1:kegelisahan:x1:C:s1:B:x1:ku:s1:cengkram:s1:sebuah:s1:pena:x2:musik:s1:::s2:Em:s1:D:s1:C:s1:B:s1:.:s2:E5:s1:D5:s1:C5:s1:B5:s2:(:s1:2x:s1:):s1::x2::s1:(:s1:#:s1:):s1::x1:E5:s1:D5:x1:kata:s1:-:s1:kata:s1:hujatan:x1:C5:s1:B5:x1:makian:s1:dan:s1:cercaan:x1:E5:s1:D5:x1:bukan:s1:sebuah:s1:pujian:x1:C5:s1:B5:x1:makian:s1:dan:s1:hinaan:x2:musik:s1:::s2:E5:s1:D5:s2:(:s1:2x:s1:):s1::x2:E5:s1:-:s1:F#5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:D5:x1:pena:s1:warna:s1:darah:x1:D5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:B5:x1:riang:s1:dalam:s1:benak:x1:E5:s1:-:s1:F#5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:D5:x1:bukan:s1:sebuah:s1:pujian:x1:D5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:B5:x1:makian:s1:dan:s1:hinaan:x2::s1:(:s1:##:s1:):s1::x1:E5:s1:D5:x1:berat:s1:pena:s1:melaju:s1:kaku:x1:C5:s1:B5:x1:ratap:s1:jiwa:s1:yang:s1:hilang:x2::s1:(:s1:###:s1:):s1::x1:E5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:C5:x1:berat:s1:pena:s1:melaju:s1:kaku:x1:C5:s1:-:s1:B5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:E5:x1:ku:s1:toreh:s1:sebuah:s1:kata:x1:E5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:E5:s1:-:s1:C5:x1:di:s1:dalam:s1:hitam:s1:puisiku:x1:C5:s1:-:s1:B5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:D5:s1:-:s1:C5:s1:-:s1:D5:s1:-:s1:E5:x1:ku:s1:tunggu:s1:kematianmu:x2:E5:s1:C5:x1:berat:s1:pena:s1:melaju:s1:kaku:x1:D5:s1:E5:x1:ku:s1:toreh:s1:sebuah:s1:kata:x1:E5:s1:C5:x1:di:s1:dalam:s1:isi:s1:puisiku:x1:D5:s1:E5:x1:ku:s1:tunggu:s1:kematianmu:x2:musik:s1:::s2:E5:s1:C5:s1:D5:s1:E5:s2:(:s1:2x:s1:):s1::x2:E5:s1:C5:s1:A5:s1:B5:s2:(:s1:2x:s1:):s1::x2:back:s1:to:s2:(:s1:*:s1:):s1:-:s1:(:s1:*:s1:*:s1:):s1:-:s1:(:s1:*:s1:*:s1:*:s1:):s1:
 
 

Chord Lain Dari Band Mistis

    Memuat

Baru Dibuka

    Memuat

Hashtag

#Kunci Gitar#Kunci Gitar Mistis#Kunci Gitar Pena Darah#Kunci Gitar Mistis - Pena Darah#Chord#Chord Mistis#Chord Pena Darah#Chord Mistis - Pena Darah#Cort#Cort Mistis#Cort Pena Darah#Cort Mistis - Pena Darah#Chot#Chot Mistis#Chot Pena Darah#Chot Mistis - Pena Darah#Lirik#Lirik Mistis#Lirik Pena Darah#Lirik Mistis - Pena Darah#Lagu#Lagu Mistis#Lagu Pena Darah#Lagu Mistis - Pena Darahkunci gitar terbarukunci gitar dasarcort gitarbelajar main gitarcara bermain gitarkunci dasar gitarguitarkunci gitarkunci lagulirik & kunci gitarlirik dan kunci gitarlirik dan chord gitarkunci gitar pemula